Monday, 7 December 2009

(96) MRO (OR)MRU, minority people from Burma, Bangladesh & India

လူနည္းစု " ျမိဳ " လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း

ရခိုင္ရိုးမ တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳး အျပင္ ျမိဳ ၊ သက္၊ ခမီ(ခမြီး)၊ ဒိုင္းနက္ ႏွင့္ ကမန္ လူမ်ိဳးစု တို ့ေနထိုင္ၾကသည္။ ၄င္းတို ့ အနက္မွ က်မ ေတြ ့့ဘူးေသာ ျမိဳ လူမ်ိဳးတို ့အေၾကာင္းကို တင္ျပပါမည္။

ျမိဳလူမ်ိဳးတို ့ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ရိုးမ တြင္ သာမက ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ အေရွ ့ေတာင္ ဘက္ရွိ (စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္း Chittagong ) ႏွင္ ့အိႏၵိယ အေရွ ့ေျမာက္ဖ်ား ေတာင္တန္း တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ ၾကေၾကာင္း ဖတ္ရွဳ ခဲ့ရသည္။

အဓိက အသက္ ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမွာ စူးထိုး ေတာင္ယာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ျပီး ေတာင္ေပၚတြင္ သာ ေနထိုင္ၾကသည္ ေျမျပန္ ့ ေဒသတြင္ မေနလိုၾကေပ ။ေတာင္ယာ ရွိေသာ ေတာင္တန္းမ်ား ေပၚတြင္ ေရြ ့ ေျပာင္း ေနထိုင္ ၾကသည္။

ျမိဳလူမ်ိဳးတို ့ေနသည့္ ေဒသတြင္ ေငြေၾကး သံုးစြဲျခင္း ထက္ ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္ျခင္း ကို ပို ေတြ ့ရသည္။ ဥပမာ။ တ အိမ္မွဆန္ ႏွင့္ တျခား အိမ္မွ အသီးအႏွံ၊ သား၊ ငါး၊ ဒန္အိုး ဒန္ခြက္၊ ဆီ၊ ဆား စသည္တို ့ကို ဖလွယ္ ၾကသည္။ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ေဒသတြင္ ၿမိဳလူမ်ိဳးတို ့တည္ေသာ ဒိန္ခ်ဥ္မွာ နာမည္ၾကီးသည္။ သူတို ့ေနသည့္ အိမ္မွာ ဝါးေလွကား၊ ဝါးထရံ၊ ဝါးၾကမ္းခင္း စသည့္ ဝါးကို အေျချပဳ ေဆာက္ထားသည္။ ဝါးတိုင္မ်ားစြာကို အသံုးျပဳကာ ေဆာက္ထားသည္။ ဓါတ္ပံု မ်ားစြာ ရိုက္ယူ ခဲ့ေသာ္ လည္း ယခု က်မ လက္ထဲတြင္ မရွိပါ။

ၿမိဳ တို ့သည္ ပ်ားဖြတ္ျခင္း၊ ငွက္ဖမ္းျခင္း အပင္တက္ျခင္း စသည့္ မုဆိုးအတတ္ပညာ ၾကြမ္းက်င္ ၾကသည္ ။ ဒါ ့အျပင္ ဝါးေၾကာျဖင့္ ယက္ေသာ ၊ ပလိုင္း၊ ေတာင္း၊ ငါးဖမ္းသည့္ ျမံဳး စသည့္ကုလားထိုင္ ၊ ထရံ စသည့္ လက္ယာမွာ ေျပာင္ေျမာက္ ၾကြမ္းက်င္ ၾကပါသည္။

အရြယ္ေရာက္ ကာစ ျမိဳ လူငယ္မ်ားသည္ ဦးေခါင္း ထိပ္ေပၚတြင္ ဆန္ထံုး ထံုးၾကသည္။ ပန္းပန္ၾကသည္။ ကြမ္းဝါး သျဖင့္ ႏွုတ္ခမ္း အေရာင္မွာ အနီေရာင္ရဲ ေနျပီး၊ အမ်ားစုမွာ ကိုယ္ အထက္ပိုင္း ဗလာ ႏွင့္ ေနၾကသည္။ ခါးေတာင္း ၾကိဳက္ ၾကသည္။ ဓါးလြယ္ၾကသည္။ ဝါးပလိုင္းလြယ္ၾကသည္။ က်မ အလုပ္မွ ႏိုင္ငံျခားသား အရာရွိတစ္ဦး က က်မအား "I saw very beautiful Mro boy in Kanyin Chaung Market" လို ့ေျပာဖူးသည္။ ဘယ္လို ေၾကာင့္ Beautiful လို ့ေျပာတာလဲဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကည့္ေကာင္းလို ့၊ အသားအရည္လွလို ့ ပလိုင္းႏွင့္ ဒါးႏွင့္ ခ်ိတ္လြယ္ထားျပီး ကညင္ေခ်ာင္း ေစ်းအတြင္းေတြ ့လိုက္စဥ္ သူမွာ ထူးဆန္းလြန္းသျဖင့္ တဒဂၤ ၾကက္ေသေသသြားခဲ ့ပါသည္တဲ့။

ေအာက္ပါ ျမိဳ အမ်ိဳးသမီး ဓါတ္ပံုကို Google image မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။ယခင္က ၿမိဳ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ကိုယ္အထက္ပိုင္း ကို အဝတ္ သိပ္မဝတ္ၾက၊
ၿမိဳ ့ေပၚတက္ကာ ဆားဝယ္၊ ဆီဝယ္မွ သာ အဝတ္ဆင္ၾကသည္တဲ့။ ယခုေတာ့ ဘယ္လို ေနၾကမည္မသိ လြန္ခ့ဲေသာ (၁၃) ႏွစ္ခန္ ့ကေတာ့ သူတို ့ေတြ ၿမိဳ ့တက္လာလွ်င္ ေျမျပန္ ့ျပန္ ့ကို လမ္းသိပ္မေလွ်ာက္တတ္ၾက တန္းစီျပီး ေလ်ွာက္ၾကသည္။ (ေတာင္တက္ေနသူေတြရဲ ့ဓေလ့အတိုင္း)။

ျမိဳ လူမ်ိုး အမ်ားစု ၏ အသားအေရာင္မွာ အေတာ္လတ္သည္။ ၿမိဳ အမ်ိဳးသမီး ေလးမ်ား မွာ အေတာ္ကို ေခ်ာေမာ လွပၾကသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဆိုရေသာ္၊ ၿမိဳလူမ်ိဳးမ်ားသည္၊ ရိုးသားၾကသည္။ နည္းပညာမတိုးတက္ေသာ ေနရာတြင္ အေျခခ်ၾကသျဖင့္ ေတာင္ယာသည္သာ သူတို ့အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္။ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး မွာ ေဒသအခက္အခဲ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးနိမ့္က်မွဳ ့ေၾကာင့္ အဆင့္မမွီပါ။ သို ့ေသာ္ “ ငါတို ့ေတာင္မွာ ငါတို ့ေပ်ာ္သည္“ တဲ့။

ၿမိဳ တို ့ရဲေဒသ ကို ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး သင့္သည္။ အခ်ိန္ေတြ လဲ ၾကာခဲ့ပါ ျပီ။

No comments:

Post a Comment