Monday, 1 June 2009

(40) H A Y E S F E V E R

အခုတစ္ေလာ ႏွာေစးျပီး အေအးမိသည္။ ေဆးေသာက္ေသာ္လည္း မေပ်ာက္ႏိုင္။ မနက္မိုးလင္းတိုင္း ႏွာအဆက္မပ်က္ ေခ်သည္။ မ်က္ခမ္းမ်ား ယားယံ သည္။ ေႏြဦးကာလတြင္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ နာမည္က HAYES FEVER ။ ပန္း၀တ္မွံု မ်ား၊ ျမက္ပင္မွ ထြက္ေသာ ၀တ္မွံဳမ်ား ေလထဲတြင္ ပ်ံလြင့္ေနေသာ ထိုထို ၀တ္မွံဳမ်ားေၾကာင့္ ဒီေရာဂါခံစားရသည္။

ဘာမီတုန္လို အယားေပ်ာက္ျပီး အိပ္ငိုက္ေသာ ေဆးမ်ားကို ေနတိုင္းေသာက္ရေတာ့မည္။ စိတ္ပ်က္မိသည္။

No comments:

Post a Comment