Tuesday, 26 April 2011

အဏၰဝါေရႊ (သိ့ ုမဟုတ္) အယုဒၶယ အက်ဥ္းသား

အဂၤလန္ ႏွင့္ ဥေရာပ တိုက္တခြင္ကို ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပိ့ ု တ့ဲ ႏိုင္ငံေတြမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ က ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရ့ဲ အဓိက စည္းပြားေရး တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပိ့ ု ေရးမွာ အလုပ္သမားေတြဟာ ငါးဖမ္း၊ ပိုက္ခ်၊ ပိုက္ဆယ္၊ ငါးေရြး၊ အေျကးသင္၊ ေရေဆး၊ ပါကင္ထုတ္ ၊ခ်ိတ္ပိတ္အဆံုး အထိ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြ ကို အသံုးမ်ားျပီး ဒီအလုပ္အမား အမ်ားစုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ဒီေ့န ဘီဘီစီ ၂၄ နာရီ သတင္းခ်ာနယ္ မွာ ထုတ္လြင့္ မႈဟာ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ခ့်ိဳ ရ့ဲ ဘဝ ကို မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့ပါတယ္။


အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ ကိုေဇာ္ေဇာ္ က သူဟာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ (၃)လတိတိ အတင္းအၾကပ္ ေစခိုင္းခံခ့ဲရာမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူျဖစ္ပါတယ္။ သ့ ူရ့ဲ အေ့တြ အၾကံဳ အရ သူရ့ဲ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ (၃)ဦးဟာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ဖိ့ုၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ အသတ္ခံခ့ဲရပါတယ္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အလုပ္ရွင္ေတြ ဟာ အလုပ္သမားေတြ ေသာက္တ့ဲေသာက္ေရမွာ ေဆးခတ္ျပီး နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ခိုင္းေစ ၾကပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါး ၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ကိုေဇာ္ေဇာ္ဟာ ျမန္မာျပည္ကေန ထိုင္းက စက္ရံုတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ဖိ့ ုရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ေတာလမ္းကေန တရားမဝင္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းမွာ ထိုင္းပြဲစားဟာ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးကို မတရားျပဳ ့က်င့္ျပီး သူတိ့ ု ကို ရိုက္ႏွက္တယ္လို ့ေျပာပါတယ္။ ပြဲစားတစ္ဦး က ေန ေနာက္တစ္ဦး အၾကိမ္ၾကိမ္ လက္ဆင့္ေျပာင္းျပီး ေနာက္ဆံုး ငါးေလွေပၚကို အေရာင္းခံရတာပါဘဲ။ သူ ့ဖာသာသူ ေငြဝယ္ကြ်န္ျဖစ္ေနမွန္ေတာင္ သူမသိခဲ့ပါဘူး။
အိပ္ခ်ိန္နည္းနည္းသာခြင့္ျပဳျပီး ေနထိုင္မေကာင္းသူေတြကို ရိုက္ႏွက္ပါတယ္ ။ ေရလုပ္သားမ်ားဘဝ ဟာ ေသေဘးနဲ ့အင္မတန္ နီးစပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုေဇာ္ေဇာ္ဟာ အင္မတန္မွ ထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္ လိုခဲ့ပါတယ္။
ေရလုပ္သား (၃)ဦး ဟာ မနက္ ၂ နာရီ အခ်ိန္မွာ ေရေပၚေပၚေစတဲ ့ေဖါ့တံုးလို အရာကို ဆုတ္ကို္င္ျပီး ပင္လယ္ထဲ ကို ခုန္ခ်ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။ ၂ ဦးက ေရမကူးႏိုင္လို ့ ေရနွစ္ျပီး က်န္တစ္ဦးကေတာ့ ကမ္းေပၚေရာက္တာ န့ ့ဲ ဖမ္းမိပါတယ္။ ဖမ္းမိသူကို ငါးဖမ္းသေဘာၤျပန္ေခၚလာျပီး မ်က္ႏွာမ်ား ဖူးေရာင္ေနတဲ ့အထိ ထိုးၾကိတ္ ရိုက္ႏွက္ ျပီး ႏွိပ္စက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သေဘၤာ ကုန္းပတ္ေပၚကို ေခၚလာပါတယ္။ ဒီ လူကို လ်ွပ္စစ္ေရွာ့ န ့ဲတို ့ျပီးႏွိပ္စက္ပါတယ္ ေနာက္ က်န္အလုပ္သမားမ်ားေ့ရွမွာ ေသနတ္နဲ ့ပစ္သက္ျပီး ေရထဲ ပစ္ခ် ခဲ့တယ္လို ့ေျပာပါတယ္။ ဒီလို ထြက္ေျပးဖို ့ၾကိဳးစားရင္ ဒီလို ခံရမယ္လိ့ ု ထိုင္းလူမ်ိဳး ကက္ပတိန္က နမနာပံုစံမ်ိဳးသူတိ့ ု ကိုေျပာပါတယ္။
ေရလုပ္သားေတြဟာ သစ္သားဖာေသးေသးေလးေတြ ထဲမွာ က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္ အိပ္ရပါတယ္။ လူေသေခါင္းဆန္ဆန္ ပံုစံမ်ိဳးလို ့ေျပာပါတယ္။ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံၾကားတာနဲ ့အိပ္ရာက ထျပီး အလုပ္ထဲ တန္းေျပးရပါတယ္။

သေဘၤာကက္ပတိန္ဟာ အမ္ဖက္တမင္းေဆးျပား ၁၅လံုး အလံုး ၂၀ ေလာက္ကိုၾကိတ္ျပီး ေသာက္ေရထဲ ထည့္တာကို ေတြ ့ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆးျပားဟာ အလုပ္လုပ္ႏႈံုးကုိ ျမန္ေစျပီး ေဆးအရွိန္ျပယ္တဲ ့အခါမွာ ဆိုးရြားတဲ့ ေခါင္းကိုက္မႈ က်န္ခဲပါတယ္တဲ့။

သ့ ူ ေရ့ွ မွာ လူ (၃)ဦး ထြက္ေျပးဖိ့ ု ၾကိဳးစားလို ့ေသခဲ့တာ ကို ျမင္ခဲ့ရျပီး တခ်ိန္မွာ သူ ့ အလွည့္ျဖစ္လာႏိုင္တာမို ့ အျမန္ဆံုး ရုန္းထြက္ ဖိ့ ုဆႏၵျပင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာ ကမ္းကပ္တဲ့ အခ်ိန္ ည(၁)နာရီ မွာ သူဟာ ေရေပၚေစတဲ ့ေဖ့ာတံုး ကိုယူျပီး ပင္လယ္ထဲ ခုန္ခ် ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။ပင္လယ္ဟာ အရမ္းၾကမ္းျပီး ကမ္းစပ္ကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ မနက္ ၆ နာရီရွိပါျပီ။ သူဟာ ကမ္းစပ္က ျခံဳပုတ္ေတြ နားမွာ ပုန္းေနခဲ့ပါတယ္။သေဘာၤေပၚက အလုပ္ရွင္ေတြ ဟာ သူပုန္းေနရာ ေနရာထိလာရွာခ့ဲ ေပမ့ဲ သူကို ကံေကာင္းေထာက္မစြာ မေတ့ ြခဲ့ပါဘူး။
(၄)ရက္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္အျပီးမွာ ပတၱယား ျမိ ့ဳ ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုက ေန သ့ ူ ကိုကူညီခ့ဲျပီး အခုေတာ့ ဘန္ေကာက္မွာ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ေနပါျပီ သ့ ူ လို ထြက္ေျပးဖို ့ၾကိဳးစားခ့ဲ သူေတြကို တဖက္တလမ္းကေန ကူညီေနခဲ့ပါတယ္။ ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ ့ အခ်ိန္မွာ သူ လခ တျပားမွ မရရွိခဲ့ပါ။
ဘီဘီစီက ကိုေဇာ္ေဇာ္လို ျမန္မာ ေတြကို အင္တာဗ်ဴးခဲ့ပါတယ္။ ဆိုးရြားတဲ့ မတရားခိုင္းေစမႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈ၊သတ္ျဖတ္မႈ စတဲ့ တရားမဲ ့ မႈေတြ ကိုထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ဆင္းရဲသား ေရလုပ္သား ေတြရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။

တစ္ခ့်ိဳ ဆို ရင္ ကမ္းကို မကပ္ဘဲပင္လယ္ထဲမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေနခဲ့ၾကရပါတယ္။ငါးဖမ္းသေဘၤာေသးေသးကဖမ္းလို ့ ရတဲ ့ငါးကို ပင္လယ္ထဲမွာဘဲ သေဘၤာၾကီးၾကီးေပၚတင္သယ္တယ္ ။


ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚက လူေတြဟာ ဒါေတြေၾကာင့္ ကမ္းကပ္ဖို ့အခြင့္အေရးနည္းပါးပါတယ္။
မဟာခ်ိဳငဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ ့ ငါးေစ်းကြက္ ၾကီးၾကီးရွိ ရာျမ့ိဳ တစ္ျမ့ိဳ ျဖစ္ပါတယ္။ မနက္တိုင္းမနက္တိုင္း ငါးလာခ်တဲ ့ ေလွေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ အဲဒီလို ငါးဖမ္းေလွ တစ္စီးမွာ ထိုင္းလူမ်ိဳးကက္ပတိန္၊ အင္ဂ်င္နီယာ အျပင္ ျမန္မာ ေရလုပ္သား ၂၀ ခန ့္ ရွိပါတယ္။
ငါးဖမ္းေလွ မွာသာ ဒီလို တရားမဝင္ အလုပ္သမားေတြကို ခိုင္းေစတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပါကင္ထုတ္တဲ့ အဆင့္အထိ ဒီလို အလုပ္သမားေတြကို ေခၚသံုးပါတယ္။ စက္ရံုအလုပ္သမား အသက္၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ဦး ကေတာ့ ေရလုပ္ငန္း စက္ရံုကေန ဘယ္မွ ထြက္ခြင့္ မရွိခဲ့တာ (၄) ႏွစ္ရွိပါျပီ တဲ့။ တစ္ေ့န ကို ၁၅ နာရီကေန ၂၀ နာရီ အထိ အလုပ္လုပ္ ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္ဟာ ေထာင္တစ္ခု န ့ဲ တူတယ္လိ့ ုေျပာပါတယ္။ထိုင္း အာဏာပိုင္ေတြ ကေတာ့ ဒီလို ကိစၥတစ္ခုခ်င္း ေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီး ဘာ ထင္ျမင္ခ်က္မွ မေပးပါဘူး။သို ့ေသာ္လည္း ဥပေဒအရ ဒီလုိ ကိစၥမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ ထားတာရွိတယ္လိ့ ု ဆိုပါတယ္။

လ့ ူအခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုသူေတြ ကေတာ့ ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ ့ ထိေရာက္တဲ့ ဥပေဒတားျမစ္မႈေတြ နဲ ့ ပို လုပ္ေပးသင့္တယ္ လို ့ထင္ပါတယ္။


ထိုင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ ့ လူ ့အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈအဖြဲ ့မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ Andy Hall က "ထိုင္းႏိုင္ငံ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ မတရားေစခိုင္းခံေနရတဲ ့အလုပ္သမားေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ န ့ဲ ႏိုင္ငံအသီးသီး က ပို ့ကုန္ေတြ ရဲ ့မူရင္းဇစ္ျမစ္ကို သတိထားသင့္ ပါတယ္။
ထိုင္းကထြက္တ့ဲ ေရထြက္ပစၥည္း ျဖစ္တဲ ့ သား၊ငါး၊ပုဇြန္ ဝယ္တယ္ ဆိုရင္ ဒီပစၥည္းေတြ ဟာ (လူမဆန္စြာ မတရားခိုင္းေစခံရတဲ ့၊ အလုပ္သမားနင္းျပားေတြ)ဆီကတဆင့္ ထြက္လာတယ္ဆိုတာ ကို သတိထားသင့္ပါတယ္။ ဒ့ါေၾကာင့္ ဝယ္ယူ စားသံုးသူေတြ ဟာ ထိုင္းအစိုးရ ကို ဒီလို မတရားမႈေတြ ေလွ်ာ့နည္းေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုေပးသင့္တယ္" လို ့ ဆိုပါတယ္။


Made in Thailand လား၊? Products from Thailand လား။ ?
Ref: BBC 24 newsေအာက္ပါ ယူက်ဴ ့ ဗီဒီယိုလင့္ကေလး ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားဘာသာနဲ ့ေၾကျငာျပီး ျမန္မာ စကားေျပာ အနည္းငယ္ပါတဲ့ ျမန္မာေ့ရြေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ ရ့ဲ အေျခအေန အရပ္ရပ္ ကို တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရႈ စားၾကည့္လိုက္ ၾကပါဦး။

No comments:

Post a Comment